Bệnh Viện Hồng Ngọc

200 Áo Choàng Bác Sĩ

1000 Bộ Scrubs

Bệnh Viện Thu Cúc 

200 Áo Choàng Bác Sĩ

1000 Bộ Scrubs

Bệnh Viện Tâm Anh

200 Áo Choàng Bác Sĩ

1000 Bộ Scrubs

Bệnh Viện Việt Pháp

200 Áo Choàng Bác Sĩ

1000 Bộ Scrubs

Trung Tâm Tiêm Chủng VHN Care

200 Áo Choàng Bác Sĩ

1000 Bộ Scrubs

Trung Tâm Tiêm Chủng VNVC 

200 Áo Choàng Bác Sĩ

1000 Bộ Scrubs

Thẩm Mỹ Hoàng Tuấn

200 Áo Choàng Bác Sĩ

1000 Bộ Scrubs

Bệnh Viện Vinmec

200 Áo Choàng Bác Sĩ

1000 Bộ Scrubs

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG PHÒNG KHÁM

Chọn Scrubs Bệnh Viện Phòng Khám Đa Khoa Màu Gì Theo Yêu Cầu Bộ Y Tế Về Trang Phục Y Tế

Chọn Scrubs Bệnh Viện Phòng Khám Đa Khoa Màu Gì Theo Yêu Cầu Bộ Y

Xem Thêm

TÀI TRỢ Y TẾ CỘNG ĐỒNG

TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH